Podologie Dommelen

U bevindt zich hier:Home > Contact - Afspraak maken > Privacyverklaring Praktijk Zeijen

De praktijk is tijdens werkzaamheden aan de Bergstraat altijd goed bereikbaar via de "achterzijde".
Laatst bewerkt

Privacyverklaring Praktijk Zeijen

dd. 01-10-2021                     

U mag verwachten dat PRAKTIJK ZEIJEN zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.
Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van PRAKTIJK ZEIJEN naar beste weten en kunnen.
Contactgegevens
Praktijk  Zeijen
Bergstraat 45, 5551 AW  Valkenswaard
Telefoon: 040-2018269
Contactgegevens Praktijk Zeijen
Dhr. RHM Zeijen,
Email: praktijkzeijen@outlook.com
(Ook voor de  privacygerelateerde vragen)

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat PRAKTIJK ZEIJEN hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg.
Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Via haar website legt PRAKTIJK ZEIJEN bezoekgegevens vast ter beveiliging en optimalisering van de website. (bijvoorbeeld het vastleggen van IP-adressen). Tevens wordt dit gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.

PRAKTIJK ZEIJEN neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.


Welke persoonsgegevens
Voor uw consult en/of behandeling bij PRAKTIJK ZEIJEN, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN en identiteitsbewijsnummer.
Daarnaast registreren we via de website uw IP-adres, gegevens over uw surfgedrag en activiteiten op de website, inclusief het tijdstip hiervan. Dit wordt gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.

Delen van persoonsgegevens
Behalve uw zorgverlener heeft binnen de PRAKTIJK ZEIJEN een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de Praktijk Zeijen, producenten van op maat gemaakte zolen en hulpmiddelen, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

PRAKTIJK ZEIJEN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens PRAKTIJK ZEIJEN onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

 

 

Delen van persoonsgegevens met

Reden

Persoonsgegevens

Wijze van overdracht

Grondslag

Huisarts, verwijzer

Rapportage ter informatie

 

Naam of NAW geboortedatum, BSN

onderzoek en behandelplan

Zorgmail

Post

Alleen na uw toestemming

Producent van therapiezolen en hulpmiddelen (Podomasters),

Op maat maken van hulpmiddel ic Therapie zolen.

Naam,

Geboortedatum

Biometrische gegevens

Verzend module in Feeture

Verwerkingsovereenkomst met podomasters

Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar)

Controle op verzekeringsrecht

Indienen declaratie

Naam of NAW

Geboortedatum,

BSN

polisnummer

declaratie zorg

declaratie hulpmiddel

Podonet

 

Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg

softwareleverancier Podonet

Digitaal dossier

VECOZO

Naam of NAW geboortedatum, BSN

onderzoek en behandelplan

Evaluatie, Agenda

https://podonet.nl

Verwerkingsovereenkomst met podomasters

Account Anders

financiële administratie

Naam en factuurnummer

 

Verwerkingsovereenkomst

Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie)

kwaliteitscontrole van de zorgverlener

Visitatie praktijk

Ter plekke van de zorgverlener

Overeenkomst tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudingsplicht van de auditor

Google Analytics

 

Nog niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Mogelijk ontvangt PRAKTIJK ZEIJEN  uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld  in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van PRAKTIJK ZEIJEN afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties

Maakt u gebruik van cookies of Google Analytics voor uw website? Dan moet u hier ook tekst over opnemen: welke informatie wordt waar opgeslagen en waarvoor gebruikt. En hoe lang worden deze gegevens bewaart. Tevens verwijzen naar het privacybeleid van Google Analytics.
In het geval van cookies, dient u aan te geven om welke cookies het gaat en uitleg te geven over cookies.

Bewaartermijn
PRAKTIJK ZEIJEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.
Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens die geregistreerd worden bij het bezoeken van de website, bewaart PRAKTIJK ZEIJEN uw gegevens niet langer dan één jaar.

Privacyrechten
Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw aanvraagformulier (plaats een directe link naar dit formulier op uw website) sturen naar praktijkzeijen@outlook.com
U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. PRAKTIJK ZEIJEN reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.
Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop PRAKTIJK ZEIJEN uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen ter attentie van praktijkzijen@outlook.com.
PRAKTIJK ZEIJEN brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.
De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
PRAKTIJK ZEIJEN  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van PRAKTIJK ZEIJEN op de website www.podologiedommelen.nl

wilt u een printbare versie van deze pravacyverklaring? Klik Hier

Vergoedingen

Zorgverzekeraars vergoeden in het algemeen de podologie goed vanuit de aanvullende verzekering.

Kijk het na in uw polis of vraag het aan ons.

Voor polisvoorwaarden kijk op de website van www.loop.nl

Volledige Inhoud Website

sitemap  Wilt u de gehele inhoudopgave zien? klik dan HIER

 

Registraties

Rob Zeijen is registerpodoloog.

Lid van:

Stichting LOOP reg. nr. 200903417
Kwaliteitsregister KABIZ reg. nr. 1810065246

Contact

Bergstraat 45
5551 AW  Valkenswaard
Tel. 040 2018269
Mail: praktijk@podologiedommelen.nl

Beschikbaarheid podologie:
Dinsdag 8:00 - 18:00
Donderdag    8:00 - 18:00
Openbaar Vervoer:

Door de werkzaamheden in de Bergstraat is het OV ook anders dan anders.
De bushalte's in de Bergstraat zijn tijdelijk gesloten.

Kijk goed op OV9292 of bel even naar de praktijk voor de actuele situatie

Bus Hermes bus 318
richting Luijksgestel via Valkenswaard
Uitstappen bij de Martinus kerk aan de Bergstraat.
 


Parkeren:

Gratis parkeren voor de deur

KvK:
70540551  |  Praktijk Zeijen

BTW:
858366459B01


Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Vind een Podoloog in Valkenswaard (NB)

CMS: CMSimple_XH | Basis ontwerp: ge-webdesign.de |

U bent bezoeker 45788 sinds 01-01-2020

Inloggen

nach oben